”Positivismin perustajana tunnettu Auguste Comte (1798–1857) oli ensimmäinen, joka käytti ilmaisua sosiologia vuonna 1830. Sana muodostuu latinan kielen sanoista socius (kumppani) ja logia (oppi). Hän käytti uudesta tieteestä nimitystä ”physique sociale”. Tällä Comte halusi korostaa, että hänen esikuvanaan oli erityisesti fysiikka joka tunnettiin ajan edistyneimpänä tieteenä.”

Lähde: Wikipedia

Westermarck-seuran opiskelijoiden (WOPin) julkaisema verkkolehti Sosiologi toimii suomalaisten sosiologian opiskelijoiden yhdyssiteenä ja viestintävälineenä. Lehdessä julkaistaan etupäässä opiskelijoiden tuottamia tekstejä, jotka voivat olla tutkimus- tai seminaaripapereita, katsauksia, esseitä, haastatteluita, kolumneja, arvioita ja esittelyitä, puheenvuoroja ja kannanottoja, mutta myös vapaamuotoisempia ja kokeilevampia tekstejä. Opiskelijoille lehti tarjoaa kanavan saada kirjoituksiaan esille ja toisaalta mahdollisuuden saada ulkopuolista näkökulmaa ja rakentavaa palautetta teksteihinsä. Tässä mielessä lehti toimii opiskelijoiden kirjoituskouluna. Suomalaisen sosiologian kentässä Sosiologin on paikka Sosiologia-lehden (ja muiden sosiologisia tekstejä julkaisevien journaalien) ja ainejärjestölehtien välimuotona. Avoimena verkkolehtenä julkaistava Sosiologi on myös näitä laajemmin saavutettavissa.

Sosiologi ilmestyy syksyisin ja keväisin. Kirjoituksia voi lähettää meille milloin vain, sillä ajankohtaiskynässä julkaisemme tekstejä varsinaisten numeroiden ulkopuolelta.

Lähetä juttu tai juttuehdotus osoitteeseen sosiologilehti@gmail.com.

Toimituskunta:

Kaisa Heiskanen

Anniina Palokangas

Aleksi Isokoski

Verkkosivut:

Kaisa Heiskanen, kaisa.heiskanen@tuni.fi

Anniina Palokangas, anpaloka@uef.fi

Logo:

Katri Salovaara, ksalovaa@ulapland.fi

Kuvat:

Sivulla käytettyinä kuvina toimii kirjoittajien omat kuvat tai kuvien lähteinä toimii mm. Pixabay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *