News Numero 1/2014

Urbaani segregaatio

Lähdeluettelo:

Andersen, H.S. (2003) Urban Sores: On the Intercation between segregation, urban decay and deprived neighbourhoods. Aldershot: Ashgate. s. 1-183.

Atkinson, R. & Kintrea, K. (2004) ‘Opportunities and Despair, it’s all in there’: Practitioner Experiences and Explanations of Area Effects and Life Chances. Sociology. 38(3): 437-455.

BBC (2012) The end of Glasgow’s Red Road housing estate  http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-18366783 Viitattu: BBC 2012

Burgess, E.W. (1925) The Growth of the City: An Introduction to a Research Project (from: Robert Park et al. (eds), The City (1925), Teoksessa: The City Reader, LeGates, R.T. & Stout, F. (ed.) (1998) Lontoo: Routledge, s. 89-97.

Davis, M. (1990) Fortress L.A. (from City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles. Teoksessa: The City Reader, LeGates, R.T. & Stout, F. (ed.) (1998) Lontoo: Routledge, s. 159-163.

Engels, F. (1845) The Great Towns. Teoksessa: The Condition of the Working Class in England. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/ch04.htm

EU, European Capitals of Culture: the road to success, from 1985 to 2010.  http://ec.europa.eu/culture/pub/pdf/ecoc_25years_en.pdf Viitattu: EU

Evening Times, 28.09.2012, Healthier Shettleston shakes of “sick man of Europe” tag,  http://www.eveningtimes.co.uk/news/healthier-shettleston-shakes-off-sick-man-of-europe-tag-102890n.18990134 Viitattu: Evening Times 2012

First train, http://www.tpexpress.co.uk/train-destinations/glasgow/overview/#.Ubgj33dBPRU  Viitattu: First train

Glasgow City Council, (Census) Population and Households by Ethnicity in Glasgow, Estimates of Changes 2001-2010 for Community Planning Partnership areas and Neighbourhoods http://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=5705&p=0 Viitattu: Glasgow City Council: census

Glasgow City Council, Cultural Renaissance 1980s and 1990s  http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=3705

Glasgow City Council, Glasgow Green http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=4962

Glasgow City Council, Postwar Housing http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=3471

Glasgow City Council, Regeneration – the New Millenium http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=3702

Glasgow City Council: City of Architecture, Glasgow – city of architecture http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=3487

Viitattu: Glasgow City Council: history

 

Glasgow City Council: Glasgow Miles Better http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=5961 Viitattu: Glasgow City Council: Glasgow Miles Better

Glasgow Commonwealth Games http://www.glasgow2014.com/ Viitattu: Glasgow 2014

Gray & Mooney (2011) Glasgow’s new urban frontier: ’Civilising’ the population of ’Glasgow East’. City, 15(1): 4 — 24.

Guardian, 14.03.2004, You’ll be lucky to live to 60 here. But it’s not the third world … it’s Glasgow’s East End  (Shettleston Man) http://www.guardian.co.uk/society/2004/mar/14/medicineandhealth.lifeandhealth  Viitattu: Guardian 2004

Guardian, 2012, Red Road Tower Demolished video http://www.guardian.co.uk/uk/video/2012/jun/11/glasgows-red-road-tower-demolished-video Viitattu: Guardian 2012

Karjalainen, V. (2008) Kaupunginosan luonne ja kaupunkisuunnittelu: Hervanta elinympäristönä ja kehittämiskohteena. Tampereen yliopisto: Ympäristöpolitiikan pro gradu – tutkielma. S. 1-95. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03157.pdf

Kauppinen, T.M. Koulun ja asuinalueen vaikutus koulutusuriin. s. 24-30. MetrOP-tutkimus 2010–2013 Mitä tiedettiin tutkimuksen käynnistyessä keväällä 2010? Viitattu: Kauppinen

Korhonen, J., Seppänen, M. & Haapola, I. (2009) Lähiöiden kehittäminen Suomessa: Kokemuksia asukkaiden osallistumisesta. Helsingin yliopisto: Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia.

Koskesta voimaa, Kaupunki 1918-1940. http://www15.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1918-40/index.htm Viitattu: Koskesta voimaa, Kaupunki 1918-1940

Koskesta voimaa. Kaupunginosa XI – Kyttälän pohjoisosa. http://www15.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1918-40/XI.htm  Viitattu: Koskestavoimaa, Kaupunginosa XI – Kyttälän pohjoisosa.

Lanark Archives, 2011 http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/index/LANARK/2011-08 Viitattu: Lanark Archieves 2011

Leeds Tenants Federation (2006) http://www.tenantshistory.org.uk/ Viitattu: Leeds Tenants Federation 2006

Lyytikäinen (2007) Tesoman kotiseutukävely – alueen wanhat ja wiisaat asukkaat muistelee. http://217.149.52.110/~tesomane/index_tiedostot/wanhat_muistelee.pdf Viitattu: Lyytikäinen 2007

Mollenkopf, J.H. & Castells, M. (1991) Dual City: Restructuring New York, Sage Foundation: New York.

National Statistics (2012) Scottish Vacant and Derelict Land Survey 2011 Luettavissa: http://www.scotland.gov.uk/Resource/0038/00386399.pdf Viitattu: National Statistics 2012

Paton, K. (2013) HSA Special Issue: Housing in “Hard Times”: Marginality, Inequality and Class.  Housing, Theory and Society. 30(1): 84-100.

Paton, K., Mooney, G. & McKee, K. (2012) Class, Citizenship and Regeneration: Glasgow and the Commonwealth Games 2014. Antipode. 44(4): 1470-1489.

Pollok Evening Times http://pollok.eveningtimes.co.uk/area/pollok-housing-estate-1945.html Viitattu: Pollok Evening Times

Roberts, P and Sykes, H (2000) Urban Regeneration – A Handbook, British Urban Regeneration Association, SAGE Publications, London. Luettavissa: http://www.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=oR70O6MayFAC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Roberts,+P+and+Sykes,+H+%282000%29+Urban+Regeneration+%E2%80%93+A+Handbook,+British+Urban+Regeneration+Association,+SAGE+Publications,+London.&ots=8TEOd89Yo_&sig=_Pp5hQ_LwyPQWywNmNtu8ZWiRRk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Saikkonen, S. (2000) Sosiaalisen taustan vaikutukset koulutustasoon ja niiden muutokset vuosina 1956 – 75 syntyneillä kohorteilla. Helsingin yliopisto: pro gradu –tutkielma.

Savage, M., Warde, A. & Ward, K. (2003) Perspectives on Urban Culture. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. 2. ed. New York: Palgrave Macmillan. s.70-134

Scotland on Screen, Tam Trauchle’s Troubles (clip 1) – Life in a single-end tenement flat in the 1930s http://scotlandonscreen.org.uk/database/record.php?usi=007-000-000-051-C Viitattu: Scotland on Screen

Secret Scotland http://www.secretscotland.org.uk/index.php/Secrets/GlasgowGardenFestival Viitattu: Secret Scotland

See Glasgow, http://www.seeglasgow.com/ Viitattu: See Glasgow

Siirilä, S.,Vattovaara, M. & Viljanen, V. (2002) Well-being in Finland: A comparison of municipalities and residential differentiation in two cities. Fennia 180(1-2): 141-149.

SPHSU- Social and Public Health Sciences unit. Understanding the ”Glasgow effect” http://www.sphsu.mrc.ac.uk/research-programmes/mh/hsco/glasefct.html Viitattu: SPHSU

Springburn Academy, Urban Regeneration- Glasgow Harbour http://www.springburnacademy.glasgow.sch.uk/Websites/SchSecSpringburn/UserFiles/file/Geography/Settlement%20Cycle5%20Glasgow%20Harbour%20Credit%20Answers.pdf Viitattu: Springburn Academy

Taloussanomat (2011) 150 Asuinaluettea, joissa rahat eivät riitä http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2011/04/16/150-asuinaluetta-jossa-rahat-eivat-riita/20115403/310 Viitattu: Taloussanomat (2011)

Tampereen kaupunki, Vuokra-asunnot, päivitettu 14.05.2011 http://www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/asunnonhankinta/vuokra-asunnot.html Viitattu: Tampereen kaupunki 2011

Tampereen kaupunki. Historia lyhyesti http://www.tampere.fi/tampereinfo/sanoinjakuvin/historia.html Viitattu: Tampereen kaupunki, historia lyhyesti.

The National Trust for Scotland, Tenement House http://www.nts.org.uk/Property/Tenement-House/Learn/ Viitattu: NTS

The Tenement House, 2011 http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/LANARK/2011-08/1312401032 Viitattu: Tenement house 2011

Tuominen , T. (2006) ”Vaatii niin paljon, että voi kutsua jotakin paikkaa kodikseen” Maahanmuuttajanaisten ajatuksia kodista ja kaupunkitilasta. Tampereen yliopisto: pro gradu –tutkielma.

TVA Tampereen vuokra-asunnot http://www.tampereenvuokra-asunnot.fi/nekala.html Viitattu: TVA

UK Housing Wiki, Castlemilk http://ukhousing.wikia.com/wiki/Castlemilk Viitattu: UK Housing Wiki Castlemilk

UK Housing Wiki, Drumchapel http://ukhousing.wikia.com/wiki/Drumchapel Viitattu: UK Housing Wiki Drumchapel

UK Housing Wiki, Easterhouse http://ukhousing.wikia.com/wiki/Easterhouse Viitattu: UK Housing Wiki Easterhouse

UK Housing Wiki, Red Road http://ukhousing.wikia.com/wiki/Red_Road Viitattu: UK Housing Wiki Red Road

UK Housing Wiki, Sighthill http://ukhousing.wikia.com/wiki/Sighthill_%28Glasgow%29 Viitattu: UK Housing Wiki Sighthill

Urban Glasgow, http://urbanglasgow.co.uk/archive/generic-glasgow-is-the-sick-man-of-europe-thread__o_t__t_569.html  Viitattu: Urban Glasgow

Virtanen, H. (2005) Monietnistyvät lähiöt – Etnisen segregaation syitä ja seurauksia Suomessa. Tampereen yliopisto: pro gradu- tutkielma.

Ylitalo, E. (2013) Segregaation vähentäminen asuntokantaa kehittämällä. Turun ammattikorkeakoulu: opinnäytetyö.

 

 

Saatat myös pitää...