Ajankohtaiskynä Yleinen

Sosiologian opiskelijajärjestöjen tila Suomessa

Sosiologiaa voi opiskella Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Yliopistot poikkeavat toisistaan koulutusohjelmien sisällön, erikoistumiskirjon ja -ajankohdan mukaan. Opintouudistuksen vaikutuksesta yhä useammin sosiologiaa lukeakseen on ensin haettava useampaa ainetta sisältävään kandiohjelmaan, ja opintojen edetessä päätetään opintosuunta. Sosiologi kyseli sosiologian opiskelijoiden yhdistyksiltä yliopistojensa koulutusohjelmista ja pyysi esittelemään itsensä.

 

Helsingin yliopisto – Konstruktio ry.

 

Helsingissä haetaan sosiaalitieteiden kandiohjelmaan. Opintosuunnat ovat sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö ja yhteiskuntapolitiikka. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu valtiotieteiden kandidaatiksi. Opintosuuntaan haetaan toisena vuonna. Valintatilanteessa painotetaan tiettyjen kurssien arvosanoja ja etenemistahtia opiskelijan oma toive huomioiden.

Konstruktio on tuore järjestö. Hieman yli vuoden ikäisenä se hakee vielä paikkaansa ja muotoaan, mutta järjestö on osoittautunut jo tarpeelliseksi. Konstruktiota kuvataankin hallituksen toimesta nuoreksi ja vahvatahtoiseksi runsaalla potentiaalilla.

Ensimmäisessä hallituksessa on 15 jäsentä, joista kolme on sosiologian opiskelijoita ja loput 12 ovat vuoden 2017 sosiaalitieteiden opiskelijoita.

“Konstruktion näkökulmasta Helsingin yliopistossa on hienoa että jatkossa aloittaessaan sosiologian opiskelun, on opiskelijalla sosiaalitieteellinen yleissivistys takanaan. Sosiologille mikään määrä tietoa ei ole liikaa.” Kysyttäessä sosiologian opiskelun yliopistokohtaisista hienouksista hallitus kehottaa kääntymään Kontakti-järjestön puoleen.

Helsingin yliopiston opetuksesta yleisesti nostetaan valttikorteiksi sen laatu sekä mahdollisuus suorittaa sivuaine- ja muita opintoja yli tiedekuntarajojen. Lisäksi ylioppilasyhdistys HYY:tä kehutaan aktiiviseksi, joka tarjoaa paljon tukea järjestöille koulutuksista lakipalveluihin, tukien niitä myös rahallisesti.

Rakkautta omaa kaupunkia kohtaan löytyy. “On tarpeen lainata Katri Helenan tulkitseman kappaleen mieleenpainuvaa sanomaa: ‘Helsinki on Helsinki, kyllä Kustaa Vaasa teki viisaasti, muuten ei ois Helsinki näin vilkas ja mainio kaupunki”, Konstruktiosta runoillaan.

Opintouudistuksen seurauksena sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö ja yhteiskuntapolitiikka yhdistettiin sosiaalitieteiden kandiohjelman sisällöksi vuonna 2017. Ainekohtaisten järjestöjen merkitys selviää tulevaisuudessa. Ideaalitilanteeksi hallitus kuvaa sitä, että kaikki pääainejärjestöt Konstruktion ohella selviäisivät muodonmuutoksesta eli niitä olisi yhteensä nykyiset viisi.

Järjestön toteemieläin on Karl Marx. “Karl Marx on esiintynyt meillä haalarimerkissä, sitsilaulussa sekä vuosijuhlien mainosvideolla, joten ei kai muuta vaihtoehtoa ole”, puheenjohtaja avaa.

 

Helsingin yliopisto – Kontakti ry.

 

Helsingissä vuodesta 2017 lähtien ei haeta enää lukemaan sosiologiaa vaan pyritään sosiaalitieteiden kandiohjelmaan, kuten Kontruktion kohdalla luki.

Kontakti on “avoin, yhdenvertainen ja aktiivinen” sosiologian opiskelijoiden ainejärjestö, joka tekee paljon yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Kontaktiin voi hakea halutessaan myös laajemminkin valtiotieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat. Sama pätee yliopiston henkilökuntaan, jatko-opiskelijoihin ja sosiologian alumneihin.

Kontaktin hallituksessa on 11 jäsentä. Heistä 10 on sosiologian opiskelijoita ja yksi on vuoden 2017 sosiaalitieteiden opiskelija.

Sosiologian opiskelemisen hienoudet Helsingin yliopistossa tuodaan esille. “Opiskelijoiden välinen ryhmähenki ja avoimuus, opetuksen laatu, kansainvälisyys ja monipuoliset mahdollisuudet yhdistää sosiologiaa muihin tieteenaloihin omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tutkimuksessa valttikortteja ovat muun muassa tieteen ja teknologian tutkimus, kaupunkitutkimus ja keskusteluanalyysi”, puheenjohtaja latoo.

Itse yliopiston parhaimmiksi nähtyjä puolia myös korostettiin. “Aktiivinen ainejärjestötoiminta, opiskelijoiden edunvalvonta, laadukas opetus ja tutkimus sekä laadukkaan ja arvostetun koulutuksen tarjoamat työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin ulkomailla.”

Helsingin keskustakampuksen hyödyt tuotiin myös esille kulkuyhteyksistä vapaa-ajan harrastuksiin ja työmahdollisuuksiin opintojen ohella. “Mainittakoon, että Helsinki on erityisesti kesällä todella kaunis kaupunki!”, puheenjohtaja lisää.

Koulutusuudistuksen pääaineiden yhdistämisen seurauksena perustettiin sosiaalitieteiden järjestö Konstruktio. Yksittäisten sosiaalitieteiden aineiden järjestöjen roolit jää vielä nähtäväksi.

Järjestön toteemieläin on ihminen.

 

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet – Habitus rf.

 

Svenska Social- och Kommunalhögskolan (SSKH) on Helsingin yliopiston erillinen, ruotsinkielinen yksikkö. Ensin haetaan valtiotieteen yleiseen koulutusohjelmaan ja ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa päätetään kaikista mieleinen opintosuuntaan.

Habitusta kuvataan “pieneksi lintukodoksi.” Asiaa ammennetaan kertomalla, että sosiologian opiskelijoiden ainejärjestössä on turvallinen ja kotoisa olo. “Voi vitsailla ja samalla myös keskustella vakavia. Ainejärjestön pienuus on eduksi myös siinä mielessä että ei muodostu klikkejä ja kaikilla on parempi mahdollisuus päästä mukaan tekemään ja olemaan.”

Yhdistys kertoo järjestävänsä tapahtumia pyrkimyksenään pitää ne sosiologisesti kiinnostavina. Keskustelupainotteisia teemailltoja sekä rennompia oleskeluiltoja muun muassa järjestetään. Ystäväjärjestöjen jäseniä toivotetaan aina tervetulleiksi. Tämä edistää myös verkostoitumista sosiologian ulkopuolelle välttäen “kaikukopan” muodostumista.

Habituksen hallituksessa kaikki ovat sosiologian opiskelijoita, lukuunottamatta yhtä, jolla sosiologia on vaihtunut sivuaineeksi.

SSKH:n valttikorteiksi nostetaan luennoitsijoiden asiantuntemus ja heidän helposti lähestyttävät olemukset. Pienryhmäopetuksen hyödyt tuotiin myös esille. “Ruotsiksi sosiologiaa opiskelevia on suhteellisen vähän, joten luennot ovat usein pienryhmäopetusmaisia tyyliltään. Tämähän ei ainoastaan tehosta oppimista vaan myös parantaa ryhmähenkeä.”

“Parasta Helsingissä on se että kaupunki ei ole liian iso tai pieni ja tarjoaa jokaiselle jotakin.” Kaupungin puistoja ja vehreyttä kehuttiin, jolloin halutessaan voi poistua kaupungin vilskeestä lataamaan pattereitaan. Lisäksi yliopistossa nautitaan laajasta kurssitarjonnasta. “SSKH:lla opiskelun etu on sen pienuus, ja koska olemme osa Helsingin yliopistoa pääsemme ottamaan osaa heidän kattavaan kurssivalikoimaan ja ottamaan muutenkin kursseja SSKH:n ulkopuolelta. Kiinnostavia luentoja ja seminaareja järjestetään koko ajan.”

Opintouudistuksen myötä pääaine valitaan vuoden opiskelun jälkeen eli ensin tutustutaan eri aineisiin. Aikaisemmin haettiin suoraan pääaineeseen. Järjestössä pohditaan ajatusta, jossa uudistuksen myötä sosiologiaa opiskelemaan hakeutuu enemmän väkeä kuin ennen sekä harmiteltiin tiettyjen kurssien poistamista valikoimasta.

Järjestön toteemieläin on “parrakas, valkoihoinen keski-ikäinen mies”, klassikoihin vedoten.

 

Jyväskylän yliopisto – Fokus ry 

 

Jyväskylän yliopistossa haetaan opiskelemaan yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandiohjelmaan. Sosiologian lisäksi opintosuunnat ovat filosofia, valtio-oppi (politiikka) ja yhteiskuntapolitiikka. Maisterivaiheessa opiskellaan tiettyä opintosuuntaa, mutta myös maisteriopinnoissa on yhteisiä osuuksia.

Fokus ry:n jäsenistö koostuu entisistä yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja sosiaalityön opiskelijoista sekä uuden yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoista. Jaetussa järjestössä pyritään huomioimaan kaikkien opintosuuntien opiskelijat.

Oppiainekohtaisuuttakin löytyy jonkin verran. “Sosiologien opiskelijoille, kuten muidenkin oppiaineiden opiskelijoille järjestetään joka syksy henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen illanvietto. Lisäksi järjestetään oppiainekahveja, jotka ovat vain tietyn oppiaineen opiskelijoille tai siitä kiinnostuneille.”

Hallituksesta on tällä hetkellä kolmas osa sosiologian opiskelijoita. Kaikki eivät ole uusinä opiskelijoina päättäneet opintosuuntaansa.

Sosiologian opiskelun valttikortiksi yliopistossa valikoitui kansalaisyhteiskunnan sekä sosiaalisten liikkeiden painotus. Aktivismin tutkimus sekä työn, talouden ja kulutuksen sosiologia, ympäristösosiologia kuin myös ikäkausien ja elämänkulun tutkimus haluttiin listata.

“Jyväskylän yliopiston parhaisiin puoliin kuuluu kaunis kampusalue lähellä keskustaa, vapaa sivuaineoikeus useisiin tiedekuntiin ja yliopiston yhteisöllisyys. Jyväskylä on opiskelijakaupunkina ihanteellinen: opiskelijat on huomioitu kaupungissa hyvin asumisesta runsaaseen ja vilkkaseen tapahtuma- ja kulttuuritarjontaan asti”, Fokus kehuu.

Koulutusuudistuksen seurauksena aiemmat sosiologian, filosofian, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntapoliitikan pääaineet ovat nyt vuodesta 2017 osa yhteistä yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmaa. “Uudistuksen myötä on noussut esille myös huolta sosiologian asemasta.”

Pääsykoeuudistuksessa on myös herännyt huoli sosiologian asemasta. “Nykyään yhä suurempi osa valitaan YO-todistuksen perusteella, jossa painotetaan muun muassa yhteiskuntaopin, filosofian ja äidinkielen arvosanoja. Näillä arvosanoilla tulevat eivät välttämättä ole kiinnostuneita sosiologiasta.”

Fokuksen toteemieläin on kettu.

 

Tampereen yliopisto – Interaktio ry Tampereella haetaan ensin laajaan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan, jonka pääaineita ovat sosiologia, sosiaaliantropologia, sukupuolentutkimus, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja nuorisotutkimus. Yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi tähtäävä valitsee opintosuuntansa kolmantena vuonna.

Interaktion jäsenistö koostuu kaikista kuuden pääaineen opiskelijoista. Paljon tapahtumia ja erilaista urheilu- ja kulttuuritoimintaa järjestetään. Opiskelijoiden oma kiinnostus ja aktiivisuus vaikuttaa siihen mitä toimintaa tehdään. Jäsenistöä yhdistää enemmänkin kiinnostus tiettyihin tapahtumiin ja tutkimusteemoihin kuin jakautuminen oppiaineen mukaan.

Oppiainekohtaisia tilaisuuksia ja keskusteluja myös järjestetään. Sosiologiassa esimerkiksi nostettiin gradukarnevaali, jossa yliopiston sosiologian henkilökunta kertoo mahdollisista graduaiheista ja esittelee omia tutkimusprojektejaan.

Interaktion hallituksessa on 14 jäsentä. Heistä 11 on kandivaiheen opiskelijoita, joilla ei ole vielä pääainetta. Hallituksessa on yksi sosiologian pääaineopiskelija.

“Tampereen opinnoissa sosiologia limittyy muiden oppiaineiden opintoihin ja tarjoaa sitä kautta mahdollisuuksia ymmärtää sosiologiaa laajemmin osana yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teemoja.” Oppiaineilla on myös yhteisiä opntoja ja projekteja. Lisäksi laadullisten menetelmien osaamista kehuttiin vahvaksi ja kerrottiin sosiologian opintojen laajasta kirjosta.

Tampereen yliopiston valteiksi nostettiin vapaa sivuaineoikeus, joka mahdollistaa opintoja muista tutkinto-ohjelmista ja -yksiköistä. Pääkampus on rautatieaseman ja keskustan kyljessä omaten hyvät liikenneyhteydet. Käytössä on runsaasti tiloja, joissa voi opiskelemisen lisäksi myös jutella, pitää tapaamisia ja levätä. Opiskelijakulttuuria sekä ainejärjestötoimintaa ylistettiin monipuoliseksi. Hallitus lisää myös henkilökunnan olevan helposti lähestyttävä ja hallinnon toimivan erittäin hyvin.

Tampereen kaupunki ei jää vaille loistoa. Suuri määrä pieniä kahviloita ja istuskelupaikkoja, vaivaton liikkuminen ja keskustan ympäröivät puistoalueet mainittiin. “Tampere on kaunis ja aktiivinen kaupunki asua!”

Uudistuksista yliopistolla mainittiin pääainevalinnan siirtyminen kolmannelle vuodelle. Vuoteen 2017 asti hakeminen maisteriopintojen pääaineeseen on tapahtunut opintojen toisen vuoden keväällä. “Kandivaiheessa voi siis melko joustavasti käydä sosiologiasta ja muista pääaineista kurssikokonaisuuksia, varsinainen pääaine varmistuu maisteriopintoihin.”

Interaktion toteemieläimenä on toiminut Erik Allardtin mukaan nimetty vihreä lohikäärme Allardt Liskonen. Maskotti on kulkenut mukana tapahtumasta toiseen sekä ollut esillä sosiaalisessa mediassa. Se kuitenkin katosi viimeaikaisissa juhlissa.


Tampereen yliopiston Porin yksikkö – Utopia ry. 

 

Tampereen yliopiston Porin yksikköön ja Tampereelle voi hakea yhteiskuntatutkimuksen koulutusohjelmaan. Tutkinto-ohjelma koostuu kahdesta opintosuunnasta, sosiologiasta ja sosiaalipolitiikasta. Haluamalleen vaihtoehdolle aletaan suuntautumaan heti opintojen alusta lähtien.

Ainejärjestö on jaettu sosiaalipolitiikan ja sosiologian opiskelijoiden kesken.

Puheenjohtaja kuvasi järjestöä “nipin napin toimivaksi”. Hallituksen väki on astetta ikääntyneempi. Kaikki kaksi varsinaista jäsentä ovat sosiologian opiskelijoita, samoin varajäsen.

Oppiainekohtaisuudesta mainittiin, että silloin tällöin muu kuin hallitusväki järjestää juuri sosiologian opiskelijoille tapahtumia. Viimeksi näin oli aineen opettajien toimesta.

Porin yksiköstä löytyy myös Tampereen yliopistolle ominaisia sosiologian oppiaineen valtteja. Nämä henkilöityvät kansainvälistä kokemusta omaaviin tiedeyhteisössä tunnettuihin professoreihin ja dosentteihin. Myös kaikille yhteisiä opintojaksoja vetävät historiantutkijat ovat tunnettuja, erityisesti Suomessa.

Yliopiston ja kaupungin parhaita puolia kysyttäessä huomaa, että kyseessä on tosiaan Tampereen yliopiston Porin yksikkö. Korostettiin kuinka Tampereella kaikenlaiset opiskelijat ovat tasavertaisia, tutkimus on maailmalla tunnustettua ja tiloissa käytetään uusiutuvaa energiaa. Poria kuvailtiin paljon pienemmäksi. Tunnetuiksi asioiksi listattiin Pori Jazz Festival ja jääkiekko.

Opintouudistuksen seurauksista ei olla varmoja. “Kandisisäänoton lopettaminen on muuttanut Porin yksikköä melko paljon. Ei kuitenkaan ole varmuutta liittyykö se juuri opintouudistukseen.”

Utopian toteemieläimeksi valikoitui hiiripöllö. Perusteluna toimi sen hieman viisaampi ja seesteisempi olemus

 

Turun yliopisto – Sosiaalitieteiden klubi ry.

 

Turussa opiskelijat hakevat opiskelemaan sosiaalitieteitä ja valmistuvat valtiotieteiden kandidaateiksi. Opintosuunnat ovat sosiologia, taloussosiologia, sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö. Pääaine valitaan maisterivaiheessa.

Utopia on jaettu koti neljän aineen kesken. Pääaineita ei erityisemmin erotella ja yhteen puhalletaan hyvin. Puheenjohtaja kuvaa järjestöä nuorekkaaksi ja helposti lähestyttäväksi, joka ei pelkää haasteita. “Ainejärjestömme on Kesäisen Sol:in lime-siivu.”

Utopian hallituksessa sosiologian opiskelijoita on kahdeksan, joista kolme on taloussosiologian pääaineopiskelijoita.

Sosiologian opetuksen valteiksi valikoitui kattava metodiopetus, taloussosiologian maisteriohjelma sekä sosiaalisen eriarvoisuuden laaja tutkiminen.

Rakkaus omaa kaupunkia kohtaan tuodaan esille. “Turku ei tarvitse perusteluita, sillä hän on paras”. Turun yliopistossa “kompakti kampusalue” mahdollistaa aktiivisen opiskelijayhteisön. Yliopistossa on paljon poikkitieteellisiä tapahtumia ja yhteishenki toimii yli tiedekuntarajojen.

Koulutusuudistuksen sanotaan tuoneen Turkuun valtavia uudistuksia. Pääaine valitaan nykyään vasta maisterivaiheessa. “Nykyään meiltä valmistuu valtiotieteiden kanditaatteja, joiden pääaine on sosiaalitieteet. Myös ainejärjestötasolla on tapahtunut muutoksia, kaksi ainejärjestöä ovat fuusioituneet yhdeksi sosiaalitieteiden klubiksi.”

Jorge-saukko ja Joulumursu ovat järjestön toteemieläimiä.

 

Turun Åbo Akademi – Sociologföreningen Anomi 

 

In Turku’s Åbo Akademi students first apply for the social sciences study programme, which consists of shared courses from the different disciplines within the programme. After the first year, you decide your major.

Anomi is a small organization. Being small makes it possible for Anomi to have established a great relationship between students and personnel at the department of sociology. The association arranges events throughout the year. The events range from enhancing student life with parties and panel discussions to events that guide students in starting their careers. Anomi encourages also those with sociology as a minor to participate in their activities.

The board consists currently of students with sociology as their major. But it is also possible for those with a minor or a general interest in sociology to join the board.

One of the perks of studying sociology at ÅAU is the variety of courses aside from the mandatory ones. The board members add that: “During lectures and seminars we often enjoy meaningful group discussions and direct feedback and help from fellow students, lecturers, and our professor.”

The best quality of studying in ÅAU is that it is easy to form relationships. The warm atmosphere is made possible because the sociological department is quite small. “ÅAU is also the only fully Swedish-speaking university in Finland, which makes it kind of a meeting point for Swedish-speaking Finns and for those wanting to study in Swedish”, Anomi amplifies.

Turku is highly praised by Anomi: “Turku is a beautiful town with a lot of student activities.”

One of the most important changes in ÅAU’s near past has been the combining of the master’s programme for sociology and economics. The board says that because of the application system, the student reform didn’t bring that many changes for sociology students.

The term “spirit animal” provoked some discussion. “We felt a bit uncomfortable with using the word ”spirit animal” as we felt it could be seen as cultural appropriation. We will, therefore, refrain from answering the question.”

 

Lapin yliopisto – Kosmos Buran ry.Lapissa yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi haluavat hakevat politiikkatieteiden ja sosiologian yhteiseen kandiohjelmaan. Kandiseminaarissa päätetään opintosuunta, maisterivaiheen pääaine määräytyy sen mukaan. “Tämä on rikkaus, sillä sosiologian ja politiikkatieteiden opinnot täydentävät luontevasti toisiaan.”

Kosmos Burania kuvataan “nuoreksi ja tiiviiksi”. Järjestö täytti viisi tänä vuonna. Jäsenistöä kuvaillaan valveutuneiksi yliopistovaikuttajiksi ja se palvelee aineita tasapuolisesti. Sosiologipäivien lisäksi sosiologeille ei ole erityistoimintaa.

Hallituksessa on 10 jäsentä, joista kaksi on sosiologeja. Osa on ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jotka eivät ole vielä tehneet valintaansa.

Oppiainevaltiksi nostettiin ympäristösosiologia. “Se on Suomen mittakaavassa ensiluokkaista. Ympäristösosiologiassa olemme myös pioneereja. Ensimmäinen perusoppikirja ympäristösosiologiasta on Lapin yliopiston sosiologian tutkijatohtori Jarno Valkosen toimittama”, puheenjohtaja avaa.

Lapissa on kompakti opiskelijakaupunki. “Asiat hoidetaan kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä ja yhteydenpito on välitöntä sen ja opiskelijoiden välillä.” Pienuutta pidetään siis vahvuutena. “Koska Lapissa ollaan kompakteja, yliopistossakin kaikki hoidetaan yhdessä yli oppiaine- ja korkeakoulurajojen. Pienuudesta huolimatta lopputulos on iso.”

Opintouudistuksesta esiin nostettiin korkeakoulujen kirjastojen yhdistäminen. “Yliopisto ja AMK muodostavat Lapissa yhdessä LUC-konsernin. Yliopisto omistaa enemmistön AMK:n osakkeista. Näiden kahden korkeakoulun kirjastot yhdistettiin yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi. Nykyisin on mahdollista opiskella opintoja ristiin toisesta korkeakouluista siltä osin, kun ne hyväksi luetaan omaan tutkintoon.”

Järjestön toteemieläin on poro.

 

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus – Praxis ry.

 

Joensuussa yhteiskuntatieteiden kandiopiskelijat aloittavat opiskelemalla laajasti yhteiskuntatieteitä. Kolmantena vuonna kandidaatin tutkielmaa aloittaessaan opiskelija valitsee opintosuunnakseen joko sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan. Pääaineen saa valita täysin vapaasti eli valinnoissa ei ole kiintiöitä tai kokeita. Maisterivaiheessa on erilliset opinnot sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan kanssa.

“Praxis ei kampuksella ole suurimpia järjestöjä, mutta on sitäkin aktiivisempi!” Hallituksessa suvaitaan paljon erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Kirjavuutta pidetään rikkautena. Jäsenistön ainutlaatuisuudet huomiodaan järjestämällä monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja. Samanhenkisten tovereiden löytämisen kerrotaan olevan helppoa, sillä jäseniä löytyy joka lähtöön.

Toiminnastaan Praxis avaa olevansa kaikille tasa-arvoinen ja avoin. Sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opiskeluiden kesken ei haluta tehdä erottelua. Hyvä ryhmähenki ja ilmapiiri nähdään ensiarvoisen tärkeänä.

Tämän vuoden hallituksen jäsenet ovat enemmän yhteiskuntapolitiikkaan kallellaan. Tutkintorakenteen seurauksena osa hallituslaisista ei ole vielä valinnut opintosuuntaansa.

“Joensuussa opiskelijan on helppo elää”, puheenjohtaja kertoo. “Opiskelijat edustavat isoa osaa kaupungin asukkaista, joten kaikki opiskelijan tarvitsemat palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Kompaktin kokonsa ansiosta Joensuussa etäisyydet on helppo kulkea jalan sekä pyörällä”, hallituksesta ammennetaan.

Yliopiston vahvuudeksi nostetaan myös se, että monet kanssaopiskelijat ovat tulleet muualta Suomesta. “Opiskelujen jälkeen ystäviä on ympäri Suomea.”

Järjestön toteemieläin on liila yksisarvinen nimeltään Kekkonen. “Maskottimme on vielä hieman uudenkarhea, mutta sitäkin tunnetumpi!” Maskotti Kekkosen löytää Instagramista ja Facebookista.

 

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus – Socius ry. 


Kuopiossa sosiaalitieteitä opiskellessa, opintosuunta valitaan kandiseminaariin ilmoittautumisen yhteydessä eli kolmannen lukuvuoden alussa. Kaikki sosiaalitieteiden opiskelijat saavat vapaasti valita opintosuunnakseen sosiologian, sosiaalipedagogiikan tai sosiaalipsykologian valmistuen yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Maisterivaiheessa aineeseen erikoistuminen jatkuu.

Socius on yhteiskuntatieteilijöiden ainejärjestö. Sen kerrotaan olevan “erittäin tiivis ja yhteisöllinen”. Yhdistyksen piiriin kuuluu sosiologia, sosiaalitieteet, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka, sosiaalityö ja yhteiskuntapolitiikka. Palautteella on suuri merkitys ja järjestö aktiivisesti luo jäsenistölleen tapahtumia myös poikkitieteellisesti.

Tapahtumissa ei ole oppiainekohtaisuutta, lukuunottamatta työelämävierailuja sosiaalityön ja sosiaalitieteiden opiskelijoille.

Hallituksessa kaikki ovat ensimmäisen tai toisen vuosikurssin opiskelijoita, jolloin virallisia sosiologian opiskelijoita ei ole. Kaksi hallituksesta on kuitenkin valitsemassa sen pääaineeksi.   

Yliopiston valttikortiksi sosiologian opiskelussa nostetaan sen laaja kurssitarjonta. “Voi valita itseään kiinnostavat teemat, jolloin ei tarvitse keskittyä pelkästään yhteen asiaan. Sosiologian maisterivaiheen opiskelijoilla on myös oivat mahdollisuudet työharjoitteluun ulkomailla.”

“Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen parhaana puolena on tiivis yhteisöllisyys. Olemme moneen muuhun yliopistoon verrattuna suhteellisen pieni, mikä helpottaa poikkitieteellisten suhteiden luomista. Sen lisäksi Itä-Suomen yliopistolla on modernit opetusvälineet ja viihtyisät opiskelutilat.”, yhdistyksestä kerrotaan.

Opintouudistuksesta kysyttäessä esille tuotiin valintakoeasioita ja kahden aineen yhdistämiset. “Alalle otetaan suoraan ylioppilastodistuksella sisään 51% ja jatkossa sosiologian pääine tulee yhdistymään Kuopion kampuksen sosiaalipedagogiikan kanssa “hybridipääaineeksi”. Joensuun kampuksella sosiologia yhdistyy yhteiskuntapolitiikan kanssa.”

Yhdistymisiä ei kuitenkaan nähdä kauhukuvina. “Pääaineiden yhdistyminen mahdollistaa monipuolisemman tutkinnon, ja kahden eri pääaineen osaamisen ja erottautumisen työmarkkinoilla. Riskinä on kuitenkin se, että itse sosiologian opiskelun määrä vähenee maisterivaiheessa.”

Järjestön toteemieläimeksi puheenjohtaja vastaa nelisormimangustin.

 

Sari Kivijärvi, Sosiologin päätoimittaja, järjestöaktiivi ja kaleidoskooppien ystävä

Saatat myös pitää...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *