News Uutiset Yleinen

Kirjoittajakutsu: Politiikan sosiologiaa tiedon ja epäilyksen näkökulmasta

Arvoisa lukija- ja kirjoittajakuntamme,

Vuoden 2023 ensimmäisen numeron teema on politiikan sosiologia rajautuen tiedon ja epäilyksen näkökulmaan. Lehden teema mukailee Sosiologipäivien 2023 teemaa Tieto ja epäilys. Sosiologia voidaan nähdä maailman ymmärtämisen välineenä ja tämän teemanumeron tarkoituksena on nostaa politiikka sosiologisen tarkastelun ja ymmärtämisen kohteeksi.  Aiheena politiikka on nyt erityisen ajankohtainen, sekä se on vahvasti liitoksissa tiedon ja epäilyksen tematiikkaan.

Tämän teemanumeron alle toivomme saavamme runsain mitoin tekstejä politiikan, tiedon ja epäilyksen välisistä dynamiikoista ja ulottuvuuksista. Politiikan, tiedon ja epäilyksen kautta on mahdollista pohtia ulossulkemisia, erontekoa ja itse toimijoita unohtamatta tiedon ja epäilyksen tuottajia ja vastaanottajia. Kannustamme pohtimaan esimerkiksi tiedontuottamisen ja politiikan välistä rajapintaa, tieteellisen tiedon vaikuttavuutta, tai sitä miten tieto ja epäilys elävät rintarinnan nykypäivän demokraattisessa järjestelmässä. Sosiologia haastaa huomaamaan ja kyseenalaistamaan politiikkaan liittyvää vallankäyttöä ja valta-asemia. Ajankohtaista olisi myös pohtia tämän kevään vaaleja, vaaliteemoja ja äänestyskäyttäytymistä. Kansalaisyhteiskunnan roolin merkitys korostuu myös nyky-yhteiskunnassa, jonka puolesta kiinnostavaa olisi myös pohtia kansalaisvaikuttamista. Kuinka politiikka, poliittinen osallistuminen ja aktiivisuus liittyvät oikeassa olemisen kamppailuihin? Ketkä kokevat tietävänsä ja keiden ääni kuuluu yhteiskunnassa? Ketä uskaltavat tai kehtaavat vaikuttaa?

Tarkastelun ja ymmärtämisen kohteeksi voidaan nostaa myös kansainvälisen politiikan dynamiikat ja ulottuvuudet.  Tarkastelun kohteeksi voisi esimerkiksi valita rajojen ja toiseuden tuottamisen. Tällöin voisi sosiologisesti pohtia esimerkiksi globaalin muuttoliikkeen kontrollointia ja hallintaa tai suvereenien kansallisvaltioiden roolia maailmanpolitiikan kentällä. Politiikan kenttään kuuluvat vahvasti niin identiteettikysymykset kuin juridisetkin kysymykset.  Kuinka maailmankuvia ja järjestystä ylläpidetään ja tuotetaan? Millaisten rationaliteettien kautta turvallisia tiloja tuotetaan globaalisti tai lokaalisti, ja kenelle? Ovatko tieto ja epäilys toisilleen vastakkaisia asioita, vai voiko epäilys liittyä inhimillisiin ulottuvuuksiin, joita tieto ei aina tavoita? Millainen rooli puolestaan medialla on poliittisen kentän muotoutumisessa ja kansanliikuttajana? Entäpä millainen vaikutus (tiedon/epäilyksen) välittämisen muodolla ja viestinnällä on?

Toivomme julkaistavaksi monipuolisia tekstejä. Sosiologi-lehti toimii opiskelijoiden matalankynnyksen kirjoittamisen alustana. Tekstit voivat olla esimerkiksi sosiologisia tieteellisiä tekstejä tai esseitä, vapaamuotoisempia kolumneja, kirja-arvosteluja tai runoja.

Kirjoittajakutsu on auki 31.5.2023 saakka. Valmiit tekstit voit lähettää osoitteeseen sosiologilehti@gmail.com

Kiitos!

Aurinkoisin terveisin Sosiologi-lehden toimituskunta

Kaisa & Tiia

Saatat myös pitää...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *