Numero 2/2014

Tutkimuksen ja dokumenttielokuvan yhdistäminen

Tutkimuksen popularisoinnin tärkeys myönnetään jo yleisesti yhteiskuntatieteiden parissa. Hyvä niin, sillä muutoin tutkimus olisi vain yhteiskuntatiedettä yhteiskuntatieteilijälle. Olen joskus pohtinut, että jos fyysikko pystyisi puhumaan atomille, hän varmasti tekisi sen. Me pystymme puhumaan omille atomeillemme, varsinkin jos käännämme tieteellisen slangimme hieman yksinkertaisempaan ja luettavampaan muotoon.

Itse lähestyin ongelmaa dokumenttielokuvan ilmaisukeinoja hyödyntäen. Dokumenttielokuva Kuntauudistusten aallokossa on tehty yhtäaikaisesti paikallisidentiteettiä käsittelevän sosiologian graduni kanssa. Dokumentti pohjautuu suurilta osin gradun tutkimustuloksiin. Haastattelut ovat suurimmaksi osaksi sosiologian graduni tutkimushaastatteluja. Projektin tarkoituksena oli kokeilla olisiko dokumenttielokuvasta apua yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen popularisoinnissa. 

Tutkimuksen ja dokumenttielokuvan tekeminen limittyivät yhtenäiseksi prosessiksi. Osa dokumentissa nähtävistä haastatteluista on myös tutkimushaastatteluja. Analyysin tulokset ohjasivat myös dokumenttielokuvan käsikirjoitusta. Olen myös pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan noudattamaan tieteellisen työskentelyn periaatteita dokumenttielokuvaa leikatessani.

Kuitenkin dokumenttielokuva ja pro gradu -tutkielma myös eroavat toisistaan. Sosiologian gradu tarkastelee ennen kaikkea paikallisidentiteettiä, eikä kuntauudistuskeskustelu nouse keskeisksi. Dokumenttielokuva taas rakentuu kuntauudistusksen ympärille. Myös esitystavassa on eroa, sillä tieteellinen työ noudattaa omaa argumentaatiotapaansa ja dokumenttielokuva käyttää hyödykseen audivisuaalisen kerronnan tyylikeinoja. Dokumenttielokuva ei voi kertoa kuin murto-osan siitä, mitä tutkimus käsittelee, mutta toisaalta se tuo rautalampilaisten äänen elävästi esille.

Dokumenttielokuva Kuntauudistusten aallokossa on myös Lapin yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman pro gradu -tutkielman taiteellinen osuus. Tarkoituksenani on audiovisuaalisen mediakulttuurin gradun tieteellisessä osuudessa tutkia kuinka yhteiskuntatieteellisen tutkimusta voi popularisointia dokumenttielokuvan avulla. Aineistona käytän läpikäymääni prosessia, eli kyse on tekijälähtöisesta taiteen tutkimuksesta.

Vaikka yhdistämisprosessia käsittelevän taiteen graduni prosessi onkin vielä kesken, voin jo tässä vaiheessa sanoa, että dokumenttielokuvan ja tutkimuksen yhdistäminen on haastavaa, mutta dokumenttielokuva on potentiaalinen tutkimuksen popularisoinnin väline.

Annan kuitenkin tällä kertaa arvioinnin lukijan käsiin. Onnistuiko popularisointi mielestäsi ja millä tavoin? Otan mielelläni kommentteja vastaan esimerkiksi kommentointikenttään tai sähköpostitse jsjoberg@ulapland.fi.

Sosiologian graduni löytyy tästä linkistä: Symbolinen kyläyhteisö : Harvaan asutun maaseudun kunnan paikallisidentiteetti kuntarakenneuudistuksen Suomessa.

Markus Sjöberg
YTM, TaK

 

Saatat myös pitää...